AUTORIDADES

Presidente
Arq. Liliana Ramirez

Vicepresidente
Arq. Silvina Palacios

Secretario
Arq. Marisol Kloster

Prosecretario
Arq. Sergio Tomassi

Tesorero
Arq. Paula Parada

Vocales
Arq. Judith Soto
Arq. Maria Torrant
Arq. Matias Herlax

Start typing and press Enter to search